Yazar

Alperen KÖK

Kategori

Gastronomi

Yayınlanma Tarihi

Şubat 18, 2021

Yazar Instagram

alperenkok

Trend: Trend kavramının eş anlamlısı olan “eğilim”, TDK sözlüğünde “Bir şeyi sevmeye, istemeye ya da yapmaya içten yönelme, meyil, temayül” şeklinde tanımlanmaktadır. Eğilimler, insanların üretim ve tüketim süreçlerinde meydana gelen değişimlerle kurdukları etkileşimler sayesinde ortaya çıkmaktadır. Yaşamın her alanında kullanılan trend kavramı konuşma dilinde “popüler ya da moda” ile aynı anlamda kullanılsa da trendler kişisel eğilim olduğu için toplumsal davranışların takipçisi ve bu davranışlar yönündeki değişiklikler olarak bilinmektedir. Yaşam şeklinde değişiklik yapma isteklerine trend,  trendlerin ihtiyaçlara cevap vermesine de moda demek yanlış olmayacaktır (Sarıışık ve Özbay, 2017).

Tam olarak buradan hareketle yiyecek içecek endüstrisinde yer alan trendleri özümseyebilmeniz adına elinizde bulunması gereken bir kitap serisi ile karşınızdayız!

Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan editörlüğünde ortaya çıkan “Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler I-II” içinde hangi başlıklar var? Gelin hep beraber inceleyelim;

İlk ciltte sırasıyla Fast Food Akımı, Slow Food Akımı, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Franchising ve Başarı Hikayeleri, Yeme Ortamı ve Etkileri, Temalı Restoran ve Barlar, Hızlı-Rahat (Fast-Casual) Restoranlar, Dünyanın En İyi Restoranları ve Başarı Hikayeleri, Gıda Güvenliği ve Yeni Yaklaşımlar, Kent Mutfağı ve Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme: İzmir Kent Mutfağı, Gastronomik Kültürel Mirasın Yeniden İcadı: Ekolojik Gıda ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımı, Yiyecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı, Yenilebilir Çiçekler, Moleküler Gastronomi, Gastronomiyi Konu Alan Filmler; ikinci ciltte ise sırasıyla Gurme Kimdir? Nasıl Olunur?, Avrupa ve Türk Mutfağının Harmanı: “Seni Hem Seviyorum, Hem de Sevmiyorum”, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, Sürdürülebilir Yeşil Restoranlar, Ulusal ve Uluslararası Gastronomi Kurumları, Çağdaş Müzecilik, Mutfak Müzeleri ve Turizm, Gastronomi Turizmi ve Coğrafi İşaretlemeli Ürünler, Yiyecek İçecek Endüstrisi ve Sosyal Medya, Yemek ve Seyahat Blogları ve Gastronomi Destinasyonu Seçimindeki Rolü, Ağ Bilimi, Tat Bileşenleri Ağı ve Dijital Gastronominin Doğuşu, Gıda Sertifikasyon Sistemlerinde Dini Duyarlılıklar: Helal Gıda ve Koşer, Sokak Yemekleri (Street Foods), Havayolu İşletmelerinde Catering Hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Deneyimi Yönetimi, Menü Mühendisliği, Yiyecek İçecek Yatırımları: Hayaller ve Gerçekler ‘dir.

Kitap tanıtım bültenlerine baktığımızda ise; İnsanoğlunun dünyaya gelmesine neden olan yeme – içme olgusu ve süregelen yaşamsal önemi tarih boyunca bir çok kitaba, bir çok filme ve bir çok hikayeye konu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Yiyecek içeceğin takas sisteminden bugün çok daha karmaşık ve özellikli bir endüstriyel hal almasının nedeni ise, insanoğlu için yaşamsal gerekliliğinin yanında damak tadıdır. Damak tadı, yiyecek ve içeceklere verdiğimiz önemi artırırken, farklı denemelerle farklı tatlara ulaşmak insanoğlu için bir amaç olmuş ve tarihten günümüze farklılaşarak bazen de değişmeden birçok tadın tarifinin yazılı ya da nesilden nesile öğretilerek geçmesini sağlamıştır. Özellikle bazı uluslar yiyecek içecek kültürünü geliştirmede daha bir istekli olmuşlar, Söz uçar yazı kalır sözünün ne kadar önemli olduğunu tekrar anlamamızı sağlayarak yaptıklarını yazmışlar ve gelecek nesillere detayları ile aktarmışlardır. O halde şunu söyleyebiliriz ki, bugün mutfak sanatları alanında ün yapmış ülkelerin başarısı disiplin ve yaptıklarını gelecek nesillerle yazılı olarak aktarmasından kaynaklanmaktadır. Bu kitap ise, son yüzyılda yiyecek içecek endüstrisinde meydana gelen değişiklikler ve yenilikleri özetleyerek, yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler, yatırımcılar, çalışanlar ve bu endüstride kariyer sahibi olmak isteyen öğrencilere ulaşmayı amaçlamaktadır.  Yiyecek içecek endüstrisinde basamakların nasıl tırmanıldığını, endüstride söz sahibi işletmelerin bugünlere nasıl geldiklerini, endüstri içerisinde gelişen eğilimleri ve yeniliklerin özetlenerek özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren işletme sahiplerini, yöneticileri, aşçıları, servis elemanlarını ve konu ile ilgili olarak lisansüstü ve lisans eğitimi alan öğrencileri hedef alarak hazırladığımız bu çalışma on iki bölümden oluşmaktadır (Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler I).  Birinci kitapta olduğu gibi bu kitapta da, son yüzyılda yiyecek içecek endüstrisinde meydana gelen değişiklikler ve yenilikleri özetleyerek, yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler, yatırımcılar, çalışanlar ve bu endüstride kariyer sahibi olmak isteyen öğrencilere ulaşmak amaçlanmıştır. Yiyecek içecek endüstrisinde basamakların nasıl tırmanıldığını, endüstride söz sahibi işletmelerin bugünlere nasıl geldiklerini, endüstri içerisinde gelişen eğilimleri ve yeniliklerin özetlenerek özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren işletme sahiplerini, yöneticileri, aşçıları, servis elemanlarını ve konu ile ilgili olarak lisansüstü ve lisans eğitimi alan öğrencileri hedef alarak hazırladığımız bu çalışma on altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmada yazarlar kendi alanlarında söz sahibi akademisyenlerden ve endüstride bizzat faaliyet gösteren uzmanlardan yararlanılmıştır. Bu kapsamda her bir bölüm editör tarafından incelenmiş ve gerekli değişiklik ve düzeltmelerden sonra basıma hazır hale getirilmiştir (Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II).

Kitabı temin etmek için;

https://www.detayyayin.com.tr/urun/yiyecek-icecek-endustrisinde-trendler-i-kavramlar-yaklasimlar-basari-hikayeleri-cilt-1

https://www.detayyayin.com.tr/urun/yiyecek-icecek-endustrisinde-trendler-ii-kavramlar-yaklasimlar-basari-hikayeleri-cilt-2#